dot dot
dot
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletวัตถุประสงค์
bulletประวัติสหกรณ์ฯ
bulletสถานที่ตั้ง
bulletคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
bulletคณะเจ้าหน้าที่
bulletระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletวารสารสหกรณ์
bulletติดต่อสอบถาม
bulletการรับฝาก-ถอนเงิน
bulletสวัสดิการสมาชิก
bulletบทความประธานแถลง
dot
การให้บริการของสหกรณ์
dot
bulletตารางกระบวนการทำงานระหว่างระบบงานใหม่กับระบบงานเดิม
bulletแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ
bulletแบบฟอร์มกู้เงินโครงการสหกรณ์ชื่นใจ
dot
รับข่าวสารสหกรณ์ฯ

dot
bulletรายงานประจำปีสหกรณ์ฯ
bulletคู่มือสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนเมษายน 2553

                                                                                                                           

 

♥สกุ๊ปพิเศษ

♥บทบรรณาธิการ

♥ประธานแถลง

♥ คุยกับผู้จัดการ

♥รายงานจากห้องประชุม

♥ถามมา ตอบไป

♥ขุดคุ้ย คุยระเบียบ

♥ติดตามหนี้สิน

♥แวดวงสหกรณ์

♥มุมบำนาญ

♥ข่าวสมาคม

♥มุมปริทรรศท์

♥เสียงจากเงินกู้

   

 

 

        

 

                      แก้ไขกองทุนค้ำประกันเงินกู้ 1%

    เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ครั้งที่ 3/2553วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 มีมติให้แก้ไขปรับปรุงกองทุนค้ำประกันเงินกู้เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2552 (กองทุน 1%) โดยให้ยกเลิกวิธีการตามหลักการเดิม ซึ่งหลักการและวิธีการเดิม คือเก็บร้อยละ 1% ของยอดเงินกู้ทุกประเภทที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพื่อนำมาเป็นกองทุนค้ำประกันเงินกู้นั้น และจะคืนให้กับสมาชิกในวันสิ้นสุดของสัญญา เหตุที่ต้องขอแก้ไขคือต้องการให้สมาชิกได้รับเงินกู้ไปเต็มจำนวน โดยยังคงรักษาหลักการสหกรณ์ฯไว้ โดยไม่กระทบกระเทือนมากนัก ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย ถึงแม้จะเป็นการก้าวขยับอย่างช้าๆก็ตาม และได้นัดประชุมคณะกรรมการทั้งคณะเพื่อหาแนวทางวิธีการอีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ที่จะถึงนี้ คาดว่าแนวทางคงกำหนดวิธีการคืนเงิน การรับบริจาคจัดตั้งกองทุน รวมถึงระยะเวลาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก หลักประกันหุ้น รวมถึงการหาหลักประกันอื่น เช่น การประกันชีวิต ทั้งนี้สมาชิกต้องไม่เสียประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรม ความมั่นคงให้กับองค์กรด้วย และผลของการประชุมเป็นเช่นไรทางข่าวประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบในฉบับต่อไป

                            

                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทราและประจวบคีรีขันธ์มาเยี่ยมเยือน เมื่อวันที่ 20,22 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

                                       

                                       มติปรับเลือกตั้ง แยกเลือกตั้ง 2 เขต
    จากมติของคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมมีมติกำหนดหลักการและวิธีการเลือกตั้งในการสรรหาประธาน และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธาน และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด พ.ศ. 2551 ดังนี้ การเลือกตั้งแบ่งออกเป็นสองเขตเลือกตั้ง (ตามเขตการศึกษา) การเลือกตั้งเป็นพวงใหญ่ เพื่อจะได้กรรมการที่หลากหลายจากทุกอำเภอ กลุ่มสรรหาบุคคลจะนำมาเสนอให้สมาชิกเลือก ซึ่งสอดคล้องกับการควบคุมโดยนโยบายแนวคิดเชิงปฏิบัติ ส่วนที่เลือกตั้งแยกสถานที่เลือกตั้งออกเป็นสองเขต ตามพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการเดินทาง สถานที่ไม่แออัด การจราจรสะดวกและประหยัดในทุดด้าน คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนสถานที่จะเป็นที่ใด บริเวณโรงเรียนใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

    

 

    อากาศร้อนท่ามกลางความสับสนของสังคม จนมองไม่ออกว่าร้อนเกิดจากสภาพภูมิอากาศหรือว่าร้อนเกิดจากการเมืองในบ้าน ในเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะร้อนจากเหตุใดก็ตาม ถ้าเราเอาใจไปยุ่งด้วยก็พาลร้อนมากขึ้น หรือเรียกว่าร้อนระอุในใจของเราเอง ทางที่ดีหันมาปิดหู ปิดตา      ปิดปาก อย่างท่าของลิงสามลักษณะ ที่เรามักพบในรูปของตุ๊กตาธรรมะของพระจีนทั่วๆไป
    ข่าวที่สมาชิกติดตามและให้ความสนใจมากไม่แพ้ความร้อนในระยะนี้ ก็คือการหักร้อยละหนึ่งของเงินกู้ เพื่อสร้างความมั่นคงในเสถียรภาพของการเงิน บางรายก็เห็นด้วย บางรายก็ไม่เห็นด้วยถึงขนาดยืมคำพูดฮิตติดปาก “ขอพื้นที่คืน” ก็ขำดีที่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาผนวก หรือบูรณาการให้คลายเครียดไปได้ชั่วขณะก็ยังดี ซึ่งในขณะนี้คณะทำงานได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯแล้ว และมีมติให้หามาตรการปรับปรุงเงื่อนไข และวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง แล้วเกิดความมั่นคงกับองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนร่างกายและเกิดความเป็นธรรมแก่มวลสมาชิกโดยภาพรวมอีกทางหนึ่งด้วย ดังรายละเอียดของหัวข้อข่าวในฉบับนี้     “การประชาสัมพันธ์” ถือว่าเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้ในการตัดสินใจ ข้อมูลสำคัญอย่างไรอ่านได้ใน “คุยกับผู้จัดการ” ระยะนี้เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ โดยไม่รู้ที่มา ที่ไป มากขึ้นทุกที จะว่าสมาชิกโอนผิดก็ไม่ใช่ ถ้าจะใช่ก็คงจะเป็นการโอนเข้าสหกรณ์ฯ โดยไม่แจ้งให้รู้เจตนาว่าจะชำระหนี้หรือฝาก ยิ่งกว่านี้คือไม่รู้ว่าใครโอน เรื่องงงๆแบบนี้หาอ่านได้ใน “แวดวงสหกรณ์ฯ” ถ้าจะรู้ว่าคณะกรรมการประชุมอะไรกันบ้างก็ต้องอ่าน “รายงานจากห้องประชุม”  ฉบับที่แล้วคาดว่าคงถึงมือสมาชิกได้มากที่สุด ก็ต้องอาศัยมือกรรมการช่วยกันส่งบ้าง ถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ ที่จะต้องคอยส่งวารสารก็ตาม แต่ก็อาศัยน้ำใจของกรรมการเท่าที่จะทำได้ มีปัญหาก็ต้องแก้กันไป ผลที่กรรมการอยากเห็นก็คือสมาชิกได้รับข่าวสาร และเกิดความเข้าใจหวงแหนองค์กรของพวกเรา เรื่องทุนบุตรสมาชิกได้ประกาศไปแล้ว พร้อมทั้งแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่สมาชิกสังกัดอยู่ ถ้ายังไม่ทราบขอดูได้ที่หน่วยงานของท่าน หรือจะสอบถามมายังสหกรณ์ฯอีกครั้ง ข้อคิดท้ายฉบับ
“ขอบคุณความทุกข์   ที่ทำให้รู้ค่าของความสุข”

                                                                                              ปัญญา  เนื่องฤทธิ์

 

 

      ประธานแถลง

      เอนก    เนียมเทศ

 

    สวัสดีครับ  เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ และข้าราชการบำนาญ ที่เคารพทุกท่านครับ  เป็นฉบับที่สามแล้ว ที่ผมได้สัมผัสกับงานต่างๆ ในสหกรณ์ฯ ทั้งในด้านระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ ตลอดทั้งระบบงาน  กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบัน  รวมไปถึงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทุกท่าน ตามแนวทางสหกรณ์ฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งได้รับความสนใจ และตอบรับด้วยดี จากสมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดมา
   ภารกิจที่หนักอกหนักใจมาก  คือการติดตามหนี้สิน ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก  เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักคุณธรรม  เมตตาธรรม  และความชอบธรรมเข้ามาประกอบการพิจารณา  เพื่อท่านสมาชิกทุกท่าน  ที่เดือดร้อนได้บรรเทาทุกข์กันครับ  แต่ถ้าเงินไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎกติกาของสหกรณ์ ฯ ก็จะมีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินขององค์กรเราได้ จึงขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือด้วย
   สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการหักเงินงวดชำระตามสัญญาในการหักเงินให้กับสหกรณ์ฯ ทุกเดือนที่ผ่านมานะครับ  ซึ่งวารสารฉบับนี้จะเป็นฉบับที่กระผมพยายามที่จะส่งให้ถึงมือเพื่อนสมาชิก และข้าราชการบำนาญทุกท่าน  เพื่อให้ได้รับทราบข่าวสารทันต่อเหตุการณ์  พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 

 

 

      

 

 
                                         ข้อมูลน่าสนใจ
         ในโลกปัจจุบัน ใครมีข้อมูลมากและเป็นปัจจุบันย่อมได้เปรียบ ทุกสิ้นเดือนฝ่ายการเงินและบัญชีจะรายงานผลประกอบการมายังผู้จัดการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบบัญชี และธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่น่าสนใจของเรา เมื่อนำมาประมวลในภาพกว้างสู่ระดับประเทศ ระบบสหกรณ์น่าจะเป็นระบบการเงินที่สำคัญของประเทศ
         ในปัจจุบันการสื่อสารรวดเร็วจนบางครั้งเราแทบจะขาดการวิเคราะห์ หรือหลงคล้อยตาม ในจำนวนของข่าวสารมีมิใช่น้อยที่เป็นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเรา หรือบางครั้งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนจำนวนมาก จึงมองเห็นว่าใครมีข้อมูลมาก แม่นยำและรับรู้ได้หลายทางย่อมได้เปรียบในโลกปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ของเราซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีสมาชิกสามัญถึง 9,200 คน มีสมาชิกสมทบกว่า 1,000 คน ภาพรวมคือมีสมาชิกถึง 10,000 คน มีเงินทุนหมุดเวียนกว่า 5,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขหลักๆ คือ หุ้นกว่า 2,200 ล้านบาท เงินฝากกว่า 2,500 ล้านบาท ทุนสำรองกว่า 140 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท นอกนั้นก็เป็นเงินฝากสหกรณ์ฯ อื่นๆ เงินให้สหกรณ์ฯ อื่นๆ กู้ยืม รวมทั้งเงินสดในมือและทรัพย์สินอื่นๆ ในจำนวนนี้มีเงินที่ไม่มีเงินต้นทุน คือเงินสำรองจำนวนกว่า 140 ล้านบาท ซึ่งหักจากกำไรสุทธิที่กฎหมายกำหนดให้หักได้อย่างน้อย 10% ของกำไรสุทธิทุกปี รวมสะสมมาตลอดระยะเวลา 50 ปี เงินจำนวนนี้คณะกรรมการเห็นว่าน่าจะนำดอกผลซึ่งมีมากกว่า 8 ล้านบาท นำมาจัดเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก เช่นการบาดเจ็บสาหัส การสูญเสียอวัยวะ ทุนการศึกษาบุตร ตลอดจนการเสียชีวิตของสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ ยังมีข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ อีกมากที่มีประโยชน์กับสมาชิกโดยรวม ซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป ครับ

 

 

      วิโรจน์    นคร

 

 

      สวัสดีครับ ผมขอรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่าน   มาให้พี่ ๆน้อง ๆทราบกันดังนี้ครับ
       ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือน  มีนาคม  2553     จำนวน    219    ราย                                                       
สมาชิกร.ร.รัฐบาล                                            จำนวน 17        ราย
สมาชิกร.ร.เอกชน                                            จำนวน 62        ราย
สมาชิกสมทบ                                                  จำนวน 88        ราย
พนักงานราชการ,อัตราจ้าง                               จำนวน  40       ราย  
สมาชิกสมทบอายุ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี  จำนวน  12       ราย 
สมาชิกถึงแก่กรรม   คือ นางประไพ  สุจริต  สังกัด  ข้าราชการบำนาญ               อ.ปากเกร็ด ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับเงินสวัสดิการคือ
-  เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม        จำนวน   30,000.- บาท         
-  เงินกองทุน 40 ปีสหกรณ์ฯ                 จำนวน 100,000.- บาท         
-  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์                      จำนวน 230,612.- บาท        
สมาชิกขอหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์     จำนวน    8  ราย    เป็นเงินเพิ่ม 18,000 บาท /เดือน
สมาชิกประสบอุบัติเหตุ   จำนวน   8  ราย  ได้รับเงินสวัสดิการ  รายละจำนวน 3,000.- บาท
1. น.ส.สมจิต ปิ่นฉาย   สังกัดข้าราชการบำนาญ   อ.เมืองนนทบุรี  ประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกข้อมือขวาหัก    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
2. นางทรงศรี    ศรีสุวรรณ  สังกัดข้าราชการบำนาญ   อ.เมืองนนทบุรี  ประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกข้อเท้าซ้ายแตก    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
3. นายประสาน    ปิ่นนิล   สังกัดร.ร.ปากเกร็ด   อ.ปากเกร็ด  ประสบอุบัติเหตุหกล้มเอ็นนิ้วก้อยฉีกขาด    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
4. นางนงลักษณ์   วิจิตรกุล  สังกัดสนง.สพท.นบ. เขต1   อ.เมืองนนทบุรี  ประสบอุบัติเหตุหกล้มข้อมือขวาหักจากรถจักรยานยนต์   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2553
5. นายนพรัตน์    ฟักเจริญ   สังกัดร.ร.วัดสมรโกฏิ    ประสบอุบัติเหตุล้มกระดูกสะบ้าขวาหัก   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
6. นางเพ็ญนภา    ศศะนาวิน  สังกัดข้าราชการบำนาญ    ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มเอ็นหน้าอกซี่โครงซ้ายร้าว   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553
7. นายประชิต   บัวเอี่ยม   สังกัดข้าราชการบำนาญ    ประสบอุบัติเหตุล้มกระดูกข้อเท้าซ้ายหัก   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
8. นางเชาวลี   สมบูรณ์ดำรงกุล    สังกัดร.ร.ศรีบุณยานนท์   ประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกข้อเท้าซ้ายหัก   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
              สมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือน   จำนวน  54  ราย    เป็นเงินเพิ่ม 61,100.-บาท /เดือน  
           เงินให้กู้แก่สมาชิกประจำเดือน  มีนาคม   2553   
 เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                  จำนวน  1,448      ราย          เป็นเงิน  14,261,000 .-บาท    
 เงินให้กู้สามัญ                               จำนวน     220       ราย         เป็นเงิน  46,484,000.-บาท    
 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน       24       รา ย        เป็นเงิน  23,312,000.-บาท
 เงินให้กู้สวัสดิการ                          จำนวน   116         ราย        เป็นเงิน  15,179,000.-บาท
 เงินให้กู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง           จำนวน       4          ราย        เป็นเงิน    1,079,000..-บาท 

 

  

      อภิรักษ์    ปุณณารักษ์

 

     สมาชิกที่เคารพทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของคณะกรรมการชุดที่ 51 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยหรือของอีกหลายๆ ประเทศ สมาชิกหลายท่านคงจะได้เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือ กลับภูมิลำเนา ตามภูมิภาค ต่างๆ เพื่อคลายร้อน หลายท่านคิดว่าไปที่ไหนก็ร้อน ไปทางไหนก็เจอม็อบ เลยอยู่บ้านดีกว่า สุดแต่ความเหมาะสม บางท่านต้องเตรียมตัว เตรียมเงินไว้รอเปิดเทอมในเดือนหน้า จึงมีคำถามเกี่ยวกับเงินกู้ และทั่วๆ ไปดังนี้

1. ถาม สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  มาแล้ว 1 ปี ยังไม่เคยกู้เงินเลย จะสามารถกู้เงินประเภทไหนได้บ้าง?
    ตอบ สมาชิกกู้เงิน ได้ทุกประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงิน กำหนดไว้ต่างกัน (ดูได้จาก หนังสือคู่มือสิทธิประโยชน์ครับ หรือโทรถามผมก็ได้ครับ)

2. ถาม การกู้เงินจำเป็นไหม ต้องให้ข้าราชการค้ำประกัน?
    ตอบ การกู้เงิน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทั้งหมด ครูผู้ช่วยหรือครูอัตราจ้างก็ค้ำประกันได้

3. ถาม สมาชิกสมทบ ถ้ากู้จะต้องให้บุคคลใดเป็นผู้ค้ำประกัน?
    ตอบ สมาชิกสมทบ สามารถกู้หุ้นของตัวเองไม่เกิน 95% เท่านั้น (ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน)

4. ถาม สมาชิกขอโอนมาจากต่างจังหวัด จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้หรือไม่?
    ตอบ ได้! ถ้าอายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าอายุเกิน 45 ปี ต้องรอการเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ต่อไป

5. ถาม กู้เงินซื้อบ้าน จะต้องมีบุคคลค้ำประกันอีกหรือไม่ (กี่คน) ?
    ตอบ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่จะดูจากหลักทรัพย์ ถ้าซื้อจากโครงการต่างๆ จะกู้เงินได้ 100% แต่ต้องดูจาก เงินเดือนประกอบด้วยว่าสามารถผ่อนส่งกับสหกรณ์ฯได้หรือไม่

6. ถาม กู้เงินประเภทสามัญไปแล้ว สามารถกู้เงินอย่างอื่นได้อีกหรือไม่ ?
    ตอบ ได้! ยกว้นเงินกู้พิเศษ แต่การกู้เงินประเภทต่างๆ จะต้องดูจากเงินเดือนคงเหลือประกอบด้วย

7. ถาม การซื้อหุ้นกับการฝากประจำ อย่างใดให้สิทธิประโยชน์มากกว่ากัน?
    ตอบ การซื้อหุ้น ถ้าเงินปันผลอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 5-6% ซื้อหุ้นก็ดีกว่า แต่การซื้อหุ้นจะถอนหุ้นไม่ได้ นอกจากลาออกจากการ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่การฝากประจำถ้าจำเป็นยังสามารถที่จะถอนเงินได้ แม้จะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่กำหนด

 

 

 

 

     ขุดคุ้ย  คุยระเบียบ  เสรี  เรืองอ่อน

 

  สวัสดีครับ เพื่อนครูสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน กระผมก็ยังคงลงบทความเกี่ยวกับระเบียบของสหกรณ์ฯ ต่อจากฉบับที่แล้วให้เพื่อนครูรับทราบต่อไป จนกว่าจะครบทุกระเบียบครับ
                               หมวดที่ 3
                     เงินกู้สามัญ
ข้อ  13 ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
   คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้น ตามความในข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ข้อ 83 เพื่อมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้
ข้อ  14 สมาชิกผู้ประสงค์ขอเงินกู้สามัญ ต้องยื่นคำขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้
ข้อ  15 คำขอกู้สามัญของสมาชิกต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ข้อ  16 จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายใต้จำกัดไม่เกิน 24 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นของสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ให้กู้ยืม  ดังต่อไปนี้
         (1)   ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี      กู้ได้ไม่เกิน  300,000   บาท
         (2)   ผู้กู้เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี             กู้ได้ไม่เกิน   500,000   บาท
         (3)   ผู้กู้เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี  แต่ไม่เกิน 7 ปี             กู้ได้ไม่เกิน   700,000   บาท
         (4)   ผู้กู้เป็นสมาชิกเกิน 7 ปี  แต่ไม่เกิน 9 ปี             กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000   บาท
         (5)   ผู้กู้เป็นสมาชิกเกิน 9 ปี  ขึ้นไป                        กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000   บาท 
    ทั้งนี้สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าโดยผู้กู้จะต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนเงินกู้ หากผู้กู้มีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่ครบตามระเบียบ ให้สหกรณ์หักได้จนครบถ้วนตามระเบียบนี้
 ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นหรือเงินฝากอยู่ในสหกรณ์แห่งนี้ อาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกผู้นั้นได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้นหรือเงินฝากอยู่ในสหกรณ์ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ   17 ในการให้กู้เงินสามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลำดับการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
            (1)   เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้น เงินฝากในสหกรณ์หรือพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันพึงให้กู้ในลำดับก่อนหลักประกันอื่น
            (2)   ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดับเดียวกัน ตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจำนวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี้จำนวนเงินกู้ที่นำมาเปรียบเทียบกัน ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย
    ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้
ข้อ   18 สมาชิกที่กู้เงินไปแล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ต้องผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบหรือไม่น้อยกว่าหกงวด จึงจะกู้ใหม่ได้ และสหกรณ์จะจ่ายให้โดยวิธีหักกลบลบหนี้
                                   หมวดที่ 4
          หลักประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ
ข้อ   19 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์
ข้อ   20 หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
            (1)   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือเงินกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น
            (2)   เงินกู้สามัญ มีจำนวนเกินร้อยละ 95 ของค่าหุ้น ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก.  ค้ำประกันด้วยบุคคล
 1.   ผู้กู้ซึ่งมีเงินต้นไม่เกินสามแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 2 คน
 2.   ผู้กู้ซึ่งมีเงินต้นเกินสามแสนบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็น  ผู้ค้ำประกัน 3 คน
 3.   ผู้กู้มีเงินต้นเกินห้าแสนบาท แต่ไม่เกินเจ็ดแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 4 คน
 4.   ผู้กู้ซึ่งมีเงินต้นเกินเจ็ดแสนบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 5 คน
 5.   ผู้กู้ซึ่งมีเงินต้นตั้งแต่หนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านสามแสน ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 6 คน
 6.   ผู้กู้ซึ่งมีเงินต้นเกินหนึ่งล้านสามแสนบาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน 7 คน
      สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดสมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้เกินกว่า 9 สัญญา ไม่ได้ โดยจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าและสมาชิกผู้ค้ำประกัน จะต้องมีจำนวนเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ค้ำประกันหรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
     เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน 30 วัน
     การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน
     สมาชิกผู้ค้ำประกันนั้นต้องมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ และค้ำประกันอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อหนี้สินเดียวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าเงินค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้เงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้ค้ำประกันเพื่อหนี้เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด
     อนึ่ง ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ข. ค้ำประกันด้วยทรัพย์
    สมาชิกผู้กู้มีอสังหาริมทรัพย์ อันปลอดจากการจำนอง หรือภาระติดพันรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ และมูลค่าแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นคิดตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้
ค. ค้ำประกันด้วยเอกสาร
     สมาชิกผู้กู้มีพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบห้าแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ   21    ผู้ค้ำประกันยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของตนได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว กรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อสหกรณ์ และผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้แทนผู้กู้
    อนึ่ง   กรณีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบมติและวิธีปฏิบัติของเงินกู้ประเภทนั้นๆ
                                                                                                                                                                        (โปรดติดตามต่อฉบับหน้า ครับ)

 

 

     ติดตามหนี้สิน...หนี้ประนอมได้  สมปอง  เพ็ญธัญกิจ

 

วารสารฉบับนี้ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้มีมติให้สมาชิกกู้เงินต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มสวัสดิการอีกมากมาย ในเดือนนี้ทางฝ่ายติดตามหนี้สิ้น ได้รับเงินจากสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ทราบว่าสมาชิกมีจิตสำนึกรักในองค์กร หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายติดตามหนี้สิ้นได้มีมาตราการแก่สมาชิกที่ผิดนัด รายละเอียดดังนี้
มาตราการเร่งรัด (ลงโทษ) สมาชิกที่ผิดสัญญากับสหกรณ์ฯ
ตารางเปรียบเทียบการเรียกเก็บชำระหนี้ที่ค้างชำ
ระ

    

เวลาชำระหนี้

เวลาผิดสัญญา

มาตราการลงโทษ 

   การปลดโทษ

1 เดือน

ขาดส่งหนี้

-

-

2 เดือน

ขาดชำระหนี้ 1 เดือน

มาตราการ 1

1.1 โทรศัพท์แจ้งผู้กู้ (ผู้ผิดสัญญา)

1. ส่งเงินมาชำระ

หนี้ค้าง

3. เดือน

ขาดชำระหนี้ 2 เดือน

มาตราการ 2

2.1 ระงับการให้กู้เงินทุก  ประเภท

2.2 ระงับการให้สวัสดิการ ทุกอย่าง

2.3 ระงับการให้ทุนการศึกษาบุตร

2.4 ระงับไม่ให้เป็นผู้ค้ำประกัน

 

1. ส่งชำระหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย 6 งวด

 

4 เดือน

ขาดชำระหนี้ 3 เดือน

มาตราการ 3

3.1 ปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ  15บาท/ปี

3.2 ถุกให้ออกจากสมาชิก สหกรณ์ฯ

3.3 ให้หักเรือนหุ้นนำมาชำระ  หนี้

 

1. ส่งชำระหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

2. สมัครเป็นสมาชิกใหม่

6 เดือน

ขาดชำระหนี้ 6 เดือน

มาตราการ 4

4.1 ปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ     15/ ปี

4.2 ดำเนินคดีฟ้องทางศาล  (สนง.ทนายความ)

4.3 บังคับคดี (ตามศาลสั่ง)         

4.4 ยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

4.5 เรียกผู้ค้ำประกันชดใช้หนี้

 

 

1. ส่งชำระหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี

2. สมัครเป็นสมาชิกใหม่

         

 

    

เปรียบเทียบการติดตามหนี้สินที่ได้รับการชำระหนี้
เดือนมกราคม 2553  
   ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่               49   ราย    เป็นเงิน    753,194.50 บาท   
                                         ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง                47   ราย    เป็นเงิน    643,127.50 บาท    
                                        รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้    96   ราย    เป็นเงิน  1,396,322      บาท

เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่                 30   ราย    เป็นเงิน 1,166,178.75  บาท   
                                        ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง                 49   ราย    เป็นเงิน     378,061.25  บาท 
                                        รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้   79    ราย    เป็นเงิน 1,544,240       บาท

เดือนมีนาคม 2553     ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่                 27   ราย     เป็นเงิน    745,924.25  บาท            
                                       ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง                 5 0   ราย    เป็นเงิน    360,233.50  บาท  
                                       รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้   77    ราย     เป็นเงิน 1,106,157.75  บาท
ายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนมีนาคม 2553
 1. ลูกหนี้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่อ ง          จำนวน    50     ราย  ได้รับการชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวนเงิน  360,233.50   บาท
 2. ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่                  จำนวน    27     ราย  ได้รับการชำระหนี้             จำนวนเงิน  745,924.25   บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับการชำระหนี้ จำนวนเงิน 1,106,157.75  บาท  
สรุป การติดตามหนี้สินเดือนมกราคม – มีนาคม 2553  ได้รับการชำระหนี้    จำนวนเงิน   4,046,719.75   บาท
ประกาศขายทอดตลาด
   ณ สนง.บังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 3436 และ น.ส.3ก.เลขที่ 3438 ต.หนองโอน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ (สองแปลง) เนื้อที่ดิน 20 ไร่ 1 งาน   80 ตารางวา ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับ  คดี  818,000 บาท สามารถซื้อทรัพย์ได้ประมาณ 420,000 บาท ประกาศขายทอดตลาดวันที่ 18 พฤษภาคม2553 และวันที่ 1-15 มิถุนายน 2553
  ณ สนง.บังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ที่ดินโฉนดเลขที่ 53350  ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ดิน 24 ไร่ 86 ตารางวา ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี 1,452,900 บาท สามารถซื้อทรัพย์ได้ประมาณ 750,000 บาท ประกาศขายทอดตลาดวันที่ 24 มิถุนายน 2553 และวันที่ 8 -22 กรกฎาคม 2553   

 

 

 

 

    แวดวง   สหกรณ์  ศักดิ์มนู    บางารถ

   เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพรักทุกท่านครับ ในฉบับนี้มีข้อมูลได้รับทราบจากการประชุมประจำเดือนเมษายน 2553 ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ที่ผ่านมาพบว่า เงินที่โอนจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่นำมาชำระระหนี้เงินกู้ประเภทต่างๆ รายเดือน ผ่านทางธนาคารไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ชำระหนี้ที่โอนเงินเข้าสหกรณ์ฯ นั้น เป็นใคร  จำนวนเท่าไร ซึ่งจำนวนเงินที่ไม่ทราบข้อมูลเหล่านั้น รวมกันแล้วกว่า 3,000,000 บาท  ทีเดียว หากให้วิเคราะห์เจาะลึกดูแล้ว น่าจะมาจากเรื่องดังนี้
        1. สมาชิกไม่ทราบวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ในการชำระหนี้
        2. สมาชิกฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯโดยโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ และไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปยังสหกรณ์ฯ ได้ทราบ
   สิ่งสำคัญเหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เงินจำนวนดังกล่าว มีจำนวนมากขึ้นและสะสมมายาวนาน บางครั้งกลายเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยไม่รู้ตัว ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกคน ต้องทำงานให้กระชับ รวดเร็ว ว่องไว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านด้วยว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ
   หากท่านโอนเงิน ฝากเงิน ชำระหนี้รายเดือน โดยผ่านทางธนาคารไปยังสหกรณ์ฯ ไม่ว่าท่านจะฝากผู้ใดมาโอนแทนท่านหรือท่านมาเอง ท่านต้องได้หลักฐานจากธนาคารแห่งนั้น ว่าได้โอนเงิน จำนวนเท่าใด  โดยมีชื่อผู้โอนเงิน  ฝากเงิน  ชำระเงินต่าง ๆ เหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน (อย่าทำหาย)  รีบส่งแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินของท่านส่งไปยังสหกรณ์ฯ เบอร์แฟกซ์ 02-9698200 (อัตโนมัติ)โดยเร็ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ก็จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
    สำหรับผู้ที่ทราบข่าวนี้แล้ว ถ้ามีใบนำฝากเป็นหลักฐานรายเดือนที่ผ่านมา และไม่ทราบว่าจำนวนเงินของท่านอยู่ในกรณีดังกล่าว คือ โอนเงิน แต่ไม่ได้โทรแจ้งหรือแฟ็กซ์ ส่งหลักฐานไปยังสหกรณ์ฯ ทราบโปรดสอบถามติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯได้ที่เบอร์ 02-5254270-2 ต่อ 114 ,129 ได้นะครับ
   เพื่อประโยชน์ของท่าน หลังโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว โปรดเขียนชื่อ-สกุล  เลขสมาชิก  เบอร์ติดต่อกลับ หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯทุกครั้ง  พร้อมเก็บใบนำฝากไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง หรือโทรติดต่อไปที่ 02-969-8201-2, 02-525-4270-2 ต่อ 119,129
       ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สามารถโอนได้  3 ธนาคาร ในจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้
 - ธนาคารกรุงเทพ  สาขานนทบุรี           เลขที่บัญชี    140-0-35869-1
 - ธนาคารกรุงไทย  สาขานนทบุรี           เลขที่บัญชี    108-1-37285-0
 - ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาพระนั่งเกล้า      เลขที่บัญชี    315-1-00001-4
   ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนสมาชิก โปรดกรุณาดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะถ้าท่านปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ทราบวิธีการปฏิบัติดังกล่าว หากเป็นการชำระหนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการโอนเงิน หรือการชำระหนี้ผ่านธนาคาร อาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ และถ้าหากปฏิบัติไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายๆ เดือน ก็จะเสียประวัติ และเป็นที่มาของการดำเนินคดีต่อไป
   ท้ายสุดนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกระลึกไว้เสมอว่า สหกรณ์ฯช่วยท่าน ขอให้ท่านช่วยสหกรณ์ฯ ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อองค์กรของเราจะพัฒนาสู่สากลต่อไป
 

   ติดต่อสอบถาม โทร. 02-9698201-2 ,02-5254271-2 Fax. 02-9698200
    ผู้จัดการ  111                           รองผู้จัดการ 222                                         
    ผู้ช่วยผู้จัดการ            112         ธุรการ  116,117,333                                
    การเงิน               114,129        เงินฝาก                   127                              
     กู้สามัญ     122,124,126         กู้พิเศษ                    113                              
     กู้สวัสดิการ              125          นิติกร                      135                             
     คอมพิวเตอร     121,115         บัญชี                       119                             
     สมาคมฌาปนกิจ     132           ประชาสัมพันธ์              0                              

 

 

       เสียงจา เงิน(กู้) วิจิตร  คำมัญ

 

    สมาชิกที่ขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ นำหลักทรัพย์ทั้งบ้านหลังใหญ่พร้อมที่ดิน มาจำนองกับสหกรณ์ฯ เพื่อขอกู้เงิน บ่นแบบหัวเสียกับกรรมการที่ทำหน้าที่ประเมินหลักทรัพย์บ่อยๆ กรรมการก็พยายามชี้แจง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์ฯ สมาชิกบางท่านก็เข้าใจ บางท่านก็ยังสงสัยอยู่ บางท่านก็แนะให้แก้ข้อบังคับระเบียบ โดยให้เหตุผลว่า ไม่เป็นธรรม ผมตัดสินเลยครับว่า ถูกทั้งสองฝ่ายนั้นแหละครับ ผมขอแสดงความคิดเห็นผนวกกับระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ด้วยความเคารพดังนี้ ครับ
   สหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินอื่นๆ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเหมือนกันคือ “ขายเงิน” คือออกเงินกู้ให้แก่สมาชิก บุคคล หรือนิติบุคคลทั่วไป แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้กล่าวไว้ว่า “สหกรณ์” หมายความว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ นี้ ครับข้อบังคับสหกรณ์ฯก็กล่าวไว้ในทำนองเดียว คือตั้งขึ้นเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน ขยายความก็คือ ไม่ให้ทำธุรกิจค้ากำไรเกินควร และผลกำไรจะต้องไม่ตกเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เหมือนกับสถาบันการเงินอื่นๆ
   สมาชิกอาจถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านหลังใหญ่ประเมินต่ำ เกี่ยวครับ ข้อบังคับ ข้อ 11 กล่าวถึงความมุ่งหมายให้เงินกู้ไว้ว่า “เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้แก่ เฉพาะเพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร” ดังนั้น การกู้เพื่อการเคหะ ซื้อที่อยู่อาศัยเกินความจำเป็น กรรมการจึงต้องพิจารณา โดยพิจารณากรอบข้อบังคับการประเมินหลักทรัพย์ ไว้ว่า จะเป็นบ้านหลังเล็ก หลังใหญ่ เป็นตึกแถว ห้องแถว อาคารกี่ห้อง กี่หลัง ประการใดก็ตาม ประเมินให้ไม่เกิน 800,000 บาท เป็นต้น ซึ่งระเบียบเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ข้อ 37 ก็ได้กล่าวไว้ว่า  “เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองมิใช่จัดให้มีขึ้นสำหรับให้เช่าหรือโอนให้แก่ผู้อื่น”
   ผมมีเพื่อนจะซื้อบ้านหลังใหญ่ มาขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯเรา สหกรณ์ฯ ให้กู้เต็มพิกัดแล้วก็ซื้อไม่ได้ เพื่อนผมเปลี่ยนไปใช้บริการจากสถาบันการเงินอื่น หาคนกู้ร่วมนิดหน่อย เพื่อนผมได้อยู่บ้านหลังใหญ่ ก็เป็นทางออกที่เราพอทำได้ครับ สหกรณ์ฯ เราก็ขยายวงเงินกู้ขึ้นเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ขยายขึ้นถึง 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงินได้รายเดือนกับหลักทรัพย์ครับ ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน กลับจากเที่ยวสงกรานต์ มีอะไรดีๆ ก็เล่าสู่กันฟังบ้าง มีปัญหาหรือสงสัยประการใดเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ฯ ก็สอบถามได้ที่ กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือที่ผมโดยตรงก็ยินดีครับ

 

 

 

        วิจิตร   คำมัญ

 

   เมื่อเดือนมีนาคมผมได้เขียน เรื่องเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม คงได้อ่านกันแล้วนะครับ เรื่องคงไม่จบเพียงแค่นั้น เพราะเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมแล้วทายาททำอย่างไร ถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสหกรณ์ฯ กระซิบแบบดังๆ เลยว่า  “สมาชิกที่ถึงแก่กรรมนั้นต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ”  ถ้าผิดนัดชำระหนี้จะหมดสิทธิ์รับเงินสวัสดิการทุกอย่างจากสหกรณ์ฯ ครับ
หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ มีดังนี้
1. ใบมรณะบัตร พร้อมสำเนา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ถึงแก่กรรมและผู้รับผลประโยชน์
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถึงแก่กรรมและผู้รับผลประโยชน์
4. สำเนาทะเบียนสมรส
5. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์ คนใดคนหนึ่งมาไม่ได้)
หมายเหตุ   - เอกสารทุกอย่าง หัวหน้าหน่วยงาน หรือสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 เป็นผู้ลงนามรับรอง
ทายาทตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้ตามลำดับดังนี้
  1. สามี/ภรรยา บุตร บิดา มารดา
  2. พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
  3. ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
  4. ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิก
  5. บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนารมณ์ไว้
การรับเงินสงเคราะห์มีกำหนดดังนี้
 1. เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ล้าน) จ่ายสูงสุด 30,000 บาท ต้องยื่นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม
 2. เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (40 ปี สหกรณ์ฯ) พ.ศ. 2546 จ่ายสูงสุด 100,000 บาท ไม่ได้กำหนดระยะเวลายื่นขอไว้ แต่ตามกฎหมาย คดีความผู้เสียชีวิตกำหนดไว้ 1 ปี ก็ควรยื่นขอภายใน 1 ปี
 3. เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต (50 ปี สหกรณ์ฯ 2553) ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการภายใน 6 เดือน จ่ายสูงสุด 50,000 บาท
 4. ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี สมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังทายาทผู้เสียชีวิต ถ้าไม่มีทายาทมารับเลยภายในระยะเวลา 5 ปี เงินสงเคราะห์นี้จะตกเป็นของสมาคมฯ ทันที ตามข้อบังคับ
 ครับ อ่านแล้วก็ฉีกเก็บไว้เลยกันหายในระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ก็มีเขียนไว้ แต่ต้องขยันเปิดหน่อย มีให้อ่านครับ ก่อนจบ     คุณศุภวัฒน์  ธุลีจันทร์ เลขานุการชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ฝากประกาศมาดังนี้ครับ
 ชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จัดประชุมใหญ่
 ชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ชั้น 4          ในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออนุมัติงบประมาณบริหารชมรม ปี 2553 จำนวน 170,000 บาท และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ ชมรมได้มีหนังสือถึงสมาชิกทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารชมรมและจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงรายปี 100 บาท กรุณาชำระค่าบำรุงรายปี 2553 ด้วยครับ
   พบกันใหม่ฉบับหน้าสมาชิกอ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องของ สหกรณ์ฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สอบถามที่กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือที่ผมได้โดยตรงก็ยินดีครับ

 

 

     มุม     ปริทรรศท์     ชูศักดิ์   คชเพชร

 

   สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน ในเดือนพฤษภาคม  2553 นี้ ผมขอนำเสนอตารางเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉ.ฉ. ATM) ซึ่งมียอดเงินกู้ 200,000 บาท พร้อมหลักเกณฑ์การขอกู้เงินดังนี้ ครับ
   ตารางเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉ.ฉ.ATM) วงเงินกู้ 200,000 บาท    เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 25
51

 

 เงินเดือน

คงเหลือ

ค่าหุ้น

กู้ได้

ชำระ/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

6.00%

 

 

 

เงินต้น

ดอกเบี้ย

รวมส่ง

2,500.00

20,000.00

20,000.00

1,000.00

102.00

1,102.00

2,700.00

30,000.00

30,000.00

1,000.00

153.00

1,153.00

2,900.00

40,000.00

40,000.00

1,000.00

204.00

1,204.00

3,000.00

50,000.00

50,000.00

1,000.00

255.00

1,255.00

3,500.00

60,000.00

60,000.00

2,000.00

306.00

2,306.00

4,000.00

70,000.00

70,000.00

2,000.00

356.75

2,356.75

4,400.00

80,000.00

80,000.00

2,000.00

407.75

2,407.75

4,700.00

90,000.00

90,000.00

2,000.00

458.75

2,458.75

5,000.00

100,000.00

100,000.00

2,000.00

509.75

2,509.75

5,500.00

120,000.00

120,000.00

3,000.00

611.50

3,611.50

5,700.00

130,000.00

130,000.00

3,000.00

662.50

3,662.50

5,900.00

140,000.00

140,000.00

3,000.00

713.50

3,713.50

6,000.00

150,000.00

150,000.00

3,000.00

764.50

3,764.50

6,500.00

160,000.00

160,000.00

4,000.00

815.50

4,815.50

7,000.00

170,000.00

170,000.00

4,000.00

866.50

4,866.50

7,400.00

180,000.00

180,000.00

4,000.00

917.50

4,917.50

7,700.00

190,000.00

190,000.00

4,000.00

968.25

4,968.25

8,000.00

200,000.00

200,000.00

4,000.00

1,019.25

5,019.25


     
  หลักเกณฑ์การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ฉ.ฉ. ATM )
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 2. ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ 15% และต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท (ทั้งนี้ให้เป็นตามตาราง หลักเกณฑ์ที่กำหนด)
 3. มีสิทธิ์กู้ได้ 100% ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 4. ไม่อยู่ในระหว่างการขอประนอมหนี้สัญญาเงินกู้อื่นๆ
 5. ไม่อยู่ในระหว่างการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ
 6. สมาชิกเมื่อกู้ฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน (ฉ.ฉ. ATM) จะใช้การกู้ฉุกเฉินระบบเดิมไม่ได้
 7. เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
 8. ผู้กู้ฉุกเฉินระบบเดิม สามารถขอเปลี่ยนแปลงมากู้ฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน (ฉ.ฉ.ATN)ได้ โดยวิธีหักกลบลบหนี้

หมายเหตุ สมาชิกที่มีสัญญาเก่าอยู่แล้วต้องทำสัญญาใหม่ พร้อมแนบเอกสารใหม่ทั้งหมด

 

 

 

 

        สงบ  สนสิน

 

1.  สมาชิกเข้าใหม่เดือนมีนาคม  2553  มีจำนวน  267 ราย  แยกเป็นหน่วย ดังนี้
     1.1  โรงเรียนรัฐบาล  จำนวน  123  ราย   ได้แก่
  -  อำเภอเมือง               จำนวน       50  ราย 
  -  อำเภอบางบัวทอง     จำนวน        21 ราย
  -  อำเภอปากเกร็ด         จำนวน       16 ราย 
  -  อำเภอบางกรวย         จำนวน      18 ราย
  -  อำเภอไทรน้อย          จำนวน         7 ราย 
 

1.2  หน่วยข้าราชการบำนาญ    จำนวน     7   ราย
 

1.3  โรงเรียนเอกชน     จำนวน      18    ราย  ได้แก่
  -  อำเภอปากเกร็ด         จำนวน       11    ราย 
  -  อำเภอเมือง               จำนวน          5   ราย
  -  อำเภอบางกรวย        จำนวน          1   ราย 
  -  อำเภอบางบัวทอง     จำนวน          1   ราย
 

1.3  สมาชิกอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี  จำนวน    119   ราย ได้แก่   
-  อำเภอปากเกร็ด         จำนวน       36     ราย
-  อำเภอเมือง               จำนวน       30     ราย
-  อำเภอบางบัวทอง     จำนวน       19     ราย 
- อำเภอไทรน้อย           จำนวน         1     ราย
-  อำเภอบางกรวย         จำนวน      15     ร าย 
-  อำเภอบางใหญ่          จำนวน        1     ราย
-  ข้าราชการบำนาญ      จำนวน     17     ราย
2.  ขณะนี้สมาคมฯ มีสมาชิก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553  อยู่ที่   8,473  คน  
       สำหรับยอดเงินสงเคราะห์ศพที่ผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับ ขณะนี้อยู่ที่  237,362  บาท
 ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  ได้ปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุเกิน 45 ปี  ถึง  65 ปี  แต่ยังคงเปิดรับสมาชิกปกติ  คือ  ผู้ที่มีอายุระหว่าง  20 ปี  ถึง  45  ปีบริบูรณ์  โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  สามารถสมัครได้ที่สมาคมฯ  ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น. และในวันเสาร์  เวลา  08.30 – 12.00 น.  ซึ่งมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (1) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด       (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด     (3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ    2 นิ้ว จำนวน  1  รูป     (4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน  ( ผู้สมัครทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ )
3.  รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตเดือนกุมภาพันธ์  2553 จำนวน 1  ราย
       3.1  นายประวัติ    โรจนกิตติ  อายุ  79  ปี  สังกัดบำนาญ   เสียชีวิตเมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2553  สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคกระดูกพรุน  ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพ  จำนวน  230,312  บาท
4.  รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตเดือนมีนาคม  2553
       4.1  นายสงวน       คล้ายพิทักษ์  อายุ  74  ปี  สังกัดบำนาญ    เสียชีวิตเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2553  สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคภาวะหายใจล้มเหลว  ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพ  จำนวน  230,312  บาท
       4.2  นางบุญปลูก   นวมทอง  อายุ  80  ปี  สังกัดบำนาญ    เสียชีวิตเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2553  สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพ  จำนวน 230,312  บาท

 

  

 

 
วารสารสหกรณ์ฯ

วารสารประจำเดือนตุลาคม 2560
วารสารประจำเดือนกันยายน 2560
วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2560
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2560
วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วารสารประจำเดือนเมษายน2560
วารสารประจำเดือนมีนาคม2560
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
วารสารประจำเดือนมกราคม2560
วารสารประจำเดือนธันวาคม2559
วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน2559
วารสารประจำเดือนตุลาคม2559
วารสารประจำเดือนกันยายน2559
วารสารประจำเดือนสิงหาคม2559
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2559
วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2559
วารสารประจำเดือนพฤษภาคม 2559
วารสารประจำเดือนเมษายน2559
วารสารประจำเดือนมีนาคม2559
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนมกราคม2559
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนธันวาคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนพฤศจิกายน2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนตุลาคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนกันยายน2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนสิงหาคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนกรกฎาคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนมิถุนายน2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนพฤษภาคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนเมษายน2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนมีนาคม 2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนกุมาพันธ์2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนมกราคม2558
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนธันวาคม2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนพฤศจิกายน2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนตุลาคม2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนกันยายน2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนสิงหาคม 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนมิถุนายน 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนพฤษภาคม 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนเมษายน 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนมีนาคม 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ข่าวสหกรณ์ฯเดือนมกราคม 2557
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนธันวาคม2556
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนพฤศจิกายน2556
ข่่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนตุลาคม56
ข่าวสหกรณ์ฯประจำเดือนกันยนยน 2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม2556 article
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2556 article
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2556
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 article
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม2555 article
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน2555 article
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม2555
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2555
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2555
ปีที่ 52 วาสารประจำเดือนมิถุนายน 2554
ชุด53 ข่าวสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม2555
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนธันวาคม2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนตุลาคม2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนกันยายน 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
ปีที่ 51 ฉบับประจำเดือนมกราคม 2553
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน พฤจิกายน2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน เมษายน 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552
ปีที่ 50 ฉบับประจำเดือน มกราคม 2552
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน เมษายน 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2551
ปีที่ 49 ฉบับประจำเดือน มกราคม 2551
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน เมษายน 2550
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2550 article
ปีที่ 48 ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 776 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 ฝ่ายสินเชื้อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 Fax: 0-2969-8200 Email : ntbcoop@truemail.co.th,ntbcoop@hotmail.com