ประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้างของสมาชิกสหกรณ์ฯ

โดย admin วันที่ 04 ม.ค. 2562

ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้างตำบลสวนใหญ่

ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตำบลศิริราชพยาบาล

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางนา เนื้อที่ตามโฉนด 48 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาดอาคารชุดเอื้ออาทรท่าอิฐ ตำบลบางรักน้อย เนื้อที่ 33.49 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลพิมลราช เนื้อที่ตามโฉนด 18 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลดอกคำใต้ เนื้อที่ตามโฉนด 72 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาดตำบลบางรักใหญ่ เนื้อที่ตามโฉนด 22 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางแม่นาง เนื้อที่ตามโฉนด 1 งาน 6 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางรกน้อย เนื้อที่ตามโฉนด 18 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาดตำบลบางพูด (บางพัง) อำเภอปากเกร็ด เนื้อที่ตามโฉนด 12.9 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ตามโฉนด 1 ไร่ (มี3 แปลง)

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 12 และ 48 ตารางวา (มี2แปลง)

ประกาศขายทอดตลาด  ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลทุ่งสองห้อง(สองห้อง) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพฯ

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางค้อ อำเภอจอมทอง จังหวัดกทม. เนื้อที่ 60 ตารางวา

ประกาศขายทอดตลาด ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 80 ตารางวา