กิจกรรมสหกรณ์ฯ

แบบฟอร์มต่างๆ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ 2"

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งสมาชิกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนปันผล/เฉลี่ยนคืน

{{title}}

รายละเอียด

...

ตารางการประชุมประจำปี 2561

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ คณะกร...

รายละเอียด

...

แถลงการณ์สหกรณ์ฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

แถลงการณ์สหกรณ์ฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 {{title}}

รายละเอียด

...

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ และการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  เปรียบเทียบอัต...

รายละเอียด

...

ประกาศยกเลิกการประกาศจำหน่ายที่ดินอ.ไทรน้อย(บางบัวทอง)

ประกาศยกเลิกการประกาศจำหน่ายที่ดินสหกรณ์ฯ อำเภอบางบัวทอง(ไทรน้อย) {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี2560-2561

{{title}}

รายละเอียด


คู่มือ

...

วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน

รายละเอียด

...

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

รายละเอียด

...

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


ดร.ชูชาติ   กาญจนธนชัย

 


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้ สกสค.

6 %

เงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง

6.5 %

เงินกู้สุขใจ

6 %

กู้พิเศษ

6 %

เงินกู้สวัสดิการ

6 %

เงินกู้สามัญ

6 %

เงินกู้กระแสรายวัน

6 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 เดือน

2.15%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 เดือน

3.15%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน

3.40%

โครงการนนทรีทวีทรัพย์ 36 เดือน

3.50%

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

1.40%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 93115
สถิติการเข้าระบบ 39