การสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ

 สหกรณ์จะมอบของขวัญให้สมาชิกผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ๖0 ปีขึ้นไป ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นหุ้นของสหกรณ์ฯจำนวน ๗๐ หุ้น(เป็นเงินจำนวน ๗๐๐ บาท) ในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดเป็นประจำทุกปี สำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ที่เกิดในวันที่ ๒๙กุมภาพันธ์ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากใบเสร็จสหกรณ์ในเดือนถัดไป

โดย admin วันที่ 30 ม.ค. 2561