สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ห้องประชุม ชั้น 4 เนื่องด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรม)ร่วมกับ สนง.สพท.นบ เขต 1 จัด โครงการจประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษา ฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการ

โดย admin วันที่ 27 มี.ค 2561