ตราประจำสหกรณ์ฯ
 
มีความหมาย ดังนี้
 
1.  เสมา                     หมายถึง ข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี 
2.  หม้อน้ำลายวิจิตร  หมายถึง ตราสัญญาลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี 
3.  ต้นสนขนาบข้าง   หมายถึง การค้ำจุน เกื้อหนุน
 
ความหมาย การค้ำจุนและเกื้อหนุนข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี
 
โดย admin วันที่ 26 พ.ค 2560

ข่าวประกาศ