• ตั้งอยู่เลขที่ 776 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 231 ตารางวา 
  • ประกอบด้วย      
                      ชั้น 1 เป็นที่จอดรถ
                      ชั้น 2 เป็นสำนักงาน ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 
                      ชั้น 3 เป็นห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องประธาน ห้องกรรมการบริหาร และห้องทำงานของกรรมการเงินกู้ ห้องฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายข้อมูลฯ และฝ่ายบัญชี
                      ชั้น 4 เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์
โดย admin วันที่ 11 ธ.ค. 2560

ข่าวประกาศ