วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 21 ม.ค. 2564