วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 23 ก.พ. 2564