วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 18 มิ.ย. 2564